معاون امور جوانان هلال احمر اصفهان در گفت و گو با برنا:
نظم و هماهنگي مهمترين رکن سازمان جوانان هلال احمر

خانبازي گفت: نظم و هماهنگي، احساس مسوليت و سرعت واکنش از مهمترين وظايف جوانان در هلال احمر است.

حيدر خانبازي معاون امور جوانان سازمان هلال احمر در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي برنا با اشاره به نظم وهماهنگي به عنوان مهمترين رکن در سازمان جوانان اظهار داشت: نظم و هماهنگي، احساس مسوليت و سرعت واکنش مهمترين وظايف جوانان در سازمان هلال احمر است.
وي ادامه داد: جوانان در هفتمين گردهمايي کانون هاي دانشجويي سازمان جوانان از بهترين فرصت استفاده کرده و با تبادل نظر و افکار از تجربيات يک ديگر به خوبي استفاده کردند.
ضمن اينکه تمامي فعاليت هاي تعريف شده براي جوانان در سازمان هلال احمر با فرهنگ، آداب و رسوم و ارزش هاي جامعه مطابقت دارد.
معاون امور جوانان سازمان هلال احمر با بيان حضور همه جوانان در اين سازمان تصريح کرد: سازمان هلال احمر آماده پذيرش همه جوانان با هر سليقه دين و آداب و رسوم است.
سازمان انتظاراتي از جوانان دارد که اين انتظارات به صورت کامل تعريف شده و با فعاليت هاي بشر دوستانه مطابق است.منبع:
http://helalejavan.iranblog.com