تنها ‪ ۱۰‬درصد ساختمان‌ها در كشور در برابر زلزله مقاوم هستند

كاشان، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۳/۱۲/۱۴‬

داخلي. اجتماعي. حوادث. زلزله
رييس پژوهشكده سازه‌ها از پژوهشگاه بين‌المللي زلزله گفت: بطور متوسط هم اكنون تنها ‪ ۱۰‬درصد ساختمانهاي كشور در برابر زلزله مقاوم هستند.

دكتر "محمود حسيني" عصر جمعه در حاشيه ششمين "همايش مهندسي زلزله" كاشان در گفت و گو با ايرنا، رعايت نكردن اصول فني و استانداردهاي لازم مقاوم‌سازي در برابر زلزله را مهمترين مشخصه‌هاي بسياري‌از ساختمان‌هاي كشور ذكر كرد.

وي اظهار داشت: به دليل رعايت نكردن استانداردهاي مهندسي، در ‪ ۱۰‬سال گذشته با وقوع شش زلزله دركشور بر اساس آمارهاي رسمي بيش از ‪ ۳۰‬هزار نفر كشته و بالغ بر يكهزار و ‪ ۲۰۰‬ميليارد ريال خسارت مالي به‌همراه داشته است.

وي بدون اشاره به تعداد طرح‌هاي اجرايي در سال جاري، اظهار داشت:امسال مبلغ ‪ ۴۰۰‬ميليارد ريال اعتبار جهت مقاوم‌سازي ساختمانهاي دولتي و بخش روستايي تخصيص يافته است.

به گفته وي، اعتبار تخصيص يافته صرف مقاوم‌سازي ساختمان‌هاي دولتي شده، اما اجراي طرح‌هاي مقاوم‌سازي در بخش روستايي هنوز ادامه دارد.

رييس پژوهشكده سازه‌ها از پژوهشگاه بين‌المللي زلزله، با اشاره به اهميت آگاه‌سازي مردم در مورد لزوم رعايت مقاوم‌سازي ساختمان‌ها تصريح كرد: با برنامه‌ريزي دقيق و كارشناسي ‪ ۱۰‬سال زمان نياز است تا در اين زمينه فرهنگ سازي شود.

وي، مطلع بودن مهندسان طراح از اهميت مقاوم‌سازي ساختمانها ، حذف عناصر بدون صلاحيت در امر ساخت و ساز ، جرم محسوب كردن خطاهاي مهندسي و آگاهي سازي عمومي را از جمله راه‌كارهاي عملي و موثر در نهادينه كردن فرهنگ مقاوم‌سازي برشمرد.

دكتر حسيني با تاكيد بر لزوم جدي گرفتن بحث بهسازي ساختمانهاي موجود افزود: مسوولان امر بايد با تخصيص بودجه مورد نياز بر بهسازي ساختمانهاي موجود سرعت بخشند.

وي بودجه مورد نياز براي بهسازي ساختمان‌هاي موجود كشور را معادل درآمد سه سال نفت كشور ذكر كرد و يادآور شد: اگرچه نمي‌توان يك مرتبه درآمد نفت كشور را صرف اين امر كرد، اما با برنامه‌ريزي اصولي مي‌توان روند اين امر را سرعت بخشيد.

رييس پژوهشكده سازه‌هاي كشور كه به منظور شركت در ششمين همايش مهندسي زلزله در كاشان شركت كرده است، افزود: اگر چه برگزاري اينگونه همايش ها مقداري باعث اتلاف وقت صاحبنظران مي‌شود اما در مجموع نقش موثري در فرهنگ سازي اين مقوله دارد.

....منبع:
http://www.komzel.persianblog.ir