زلزله سراوان موجب شکسته شدن شيشه خانه ها شددبير ستاد حوادث پيش بينى نشده سيستان وبلوچستان گفت : زلزله صبح امروز
(يکشنبه ) در سراوان موجب شکسته شدن شيشه هاى منازل مسکونى شد.
"حجتعلى شايانفر" روزيکشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود : به دنبال وقوع
اين زمين لرزه در بخش هاى جالق و هيدوج گزارش هايى از ترک خوردن سقف و
ديوارهاى منازل مسکونى اعلام شده است .
وى ادامه داد : فرماندارى شهرستان خاش نيز وقوع زمين لرزه در حد خفيف را
گزارش کرده است .
او اظهار داشت : با پيگيريهاى انجام شده خسارات احتمالى اين زمين لرزه
اعلام خواهد شد.
"درويش نارويى" فرماندار شهرستان سرباز نيز گفت : زلزله تمام بخش هاى اين
شهرستان را در دو مرحله نزديک به هم و خفيف لرزانده است .
"سيدحسن رهنما راه چمنى" فرماندار ايرانشهر، هم وقوع زمين لرزه در اين
شهرستان را تاييد کرد.
زلزله ۹ / ۵ ريشترى ساعت هفت و يک دقيقه و۱۸ ثانيه بامداد امروز يکشنبه
حوالى شهرستان سراوان در استان سيستان و بلوچستان را لرزاند.


 

خبرگزارى جمهورى اسلامى-ايرنا

سازمان زمين شناسی کشورمنبع:
http://www.komzel.persianblog.ir