تبلیغات
جمعیت هلال احمر سراوان - مطالب محمد اکرم ایرندگانی

ایدز

سه شنبه 1 دی 1388 10:00 ق.ظ

آيا مي دانيد ايدز چيست؟

والدين گرامي انسانهاي شريف ايراني

با سلام همانگونه كه مي دانيد نقش شما در تربيت فرزندان نقشي كليدي و غير قابل

انكار است و فاصله نسلها در دنياي مادي ولي پرتلاش امروز روز به روز بيشتر ميشود.

اصل ارتباطات و توسعه كه گاه و بيگاه و با شيطنتهاي تهاجم فرهنگي روي بد سكه

را عرضه داده و تجربه هاي ديگري را جايگزين تجربه هاي گرانقدر، نسلهاي قبل مي

نمايد به فاصله بين والدين و فرزندان جوان خود مي افزايد.

جوانان كشورمان كه شايد فرزندان يا برادر يا خواهر كوچك شما هم جزو آنان

هستند مانند جوانان ديگر كشورهاي جهان در عين قدرت و توانمنديهاي بسيار و حتي در

مواردي سواد برتر، آسيب پذيريهاي نسل خود را در مقابل غرايز، شهوات، عادات

نامطلوب و هنجارهاي ناپسند و غير متعارف با فرهنگ ايراني و اسلامي دارند.

دشمنان بشريت، تحت عنوان تجارت، از رواج مواد مخدر و روابط جنسي نامشروع

و بدون مرز و حد حمايت نموده و به اشكال مختلف نسل جوان را به فساد و كج راهي

سوق مي دهند. روزي نيست كه مواد مخدر در هر كشوري انساني را به اعتياد نكشد. و

يا پسر و دختري را از جادة تقوا و عفاف خارج ننمايد.

كشور ما متأسفانه در مسير خطوط طلائي عبور مواد مخدرو در خطوط

سبزعبور عوامل شهوت و عوامل برانگيزندة غريزه هاقرار گرفته است و نتايج شوم

اين پديده ها و برآيند شوم آن در رفتار و هنجار جوانان معصوم كشور ما نيز بي اثر

نيست. بر همگان واجب است. بيماريها و عواملي كه سلامتي آنان را تهديد مي كند

بشناسند و راههاي مقابله با آن را بياموزند. يكي از اين بيماريها كه در سالهاي اخير

مشكلات بيشماري را موجب گرديده ايدزاست.

ايدز چيست؟

ايدز يك بيماري ويروسي است كه سيستم دفاعي بدن را مختل مي كند. بيمار در

مقابل انواع عفونتها و سرطانها بي دفاع شده و در نهايت از پاي در ميآيد.

از زمان ورود ويروس به بدن تا زمان شروع بيماري ايدز ممكن است بيش از ١٠

سال طول بكشد. در اين مدت افراد آلوده از نظر ظاهري به هيچ وجه قابل تشخيص

نيستند، اما مي توانند بيماري را انتقال دهند.

ايدز چگونه منتقل مي شود؟

١) از طريق خون و فرآورده هاي خوني و تزريقي با سرنگهاي آلوده مخصوصًا

استفاده مجدد از سرنگهاي يكبار مصرف و وسايل پزشكي كه كام ً لا استريل نشده باشند.

انتقال از طريق استفادة مشترك از تيغ سلماني ، مسواك و لوازم حجامت و خال

كوبي نيز مشاهده شده است .

٢)تماس جنسي بين دو نفر كه يكي از آنها به ويروس آلوده باشد. بيشترين آلودگي

بين فواحش و افراد همجنس باز ديده مي شود.

٣) در معتادان تزريقي، اشتراك در سرنگ و سوزن و وجود يك فرد آلوده بين

مشتركان موجب آلودگي كل افراد استفاده كننده خواهد شد.

٤)از طريق مادر آلوده به كودك كه ممكن است انتقال قبل از زايمان، حين زايمان و

بعد از زايمان اتفاق افتد.

براي پيشگيري چه بايد كرد؟

١) بهترين راه پيشگيري از ايدز پايبندي به اصول اخلاقي ، خانوادگي و اجتناب از

بي بند و باريهاي جنسي و اعتياد تزريقي است.

٢) خودداري از استفادة مشترك سرنگ و سوزن در اعتياد تزريقي يا درمان اعتياد و

يا استفاده از سرنگ يكبار مصرف.

٣) قبل از بكار بردن هر گونه وسيله سوراخ كننده پوست از عدم آلودگي (استريل

بودن) آن اطمينان حاصل شود.

٤) هرگز از مسواك و تيغ صورت تراشي و سوزن خالكوبي مشترك استفاده نشود.

آيا از ظاهر اشخاص مي توان به بيماري آنان پي برد؟

هيچگونه علامت و نشانة ظاهري در شخص آلوده به ويروس ديده نمي شود. حتي

ممكن است انسان از آلودگي خويش هم بي خبر باشد، اما همين شخص مي تواند به

آساني ويروس را از راههاي ذكر شده، به ديگران منتقل كند و بيشترين خطر سرايت و

انتقال ويروس به همين افراد مربوط است.

آيا روابط عادي اجتماعي با اشخاص آلوده به ويروس ايدز موجب سرايت و

آلودگي مي شود؟

ويروس ايدز از راه هوا، غذا، آب، دست دادن، حرف زدن، بوسيدن و تماسها و

روابط عادي اجتماعي مانند سوار شدن در اتوبوس و تاكسي از شخص آلوده به شخص

سالم سرايت نمي كند.منبع:
http://www.helalemiau.blogfa.com


سعادت و موفقیت ...

دوشنبه 20 مهر 1388 11:39 ق.ظ

اللهم بعلمك الغيب و قدرتك علي الخلق ، احيني ما علمت الحياه خيرا لي و توفني إذا كانت الوفاه خيرا لي

بار خدایا !

تو را به علم غیبت و تواناییت بر آفرینش٫ سوگند می دهم که مرا٬.
تا وقتی می دانی زنده بودن برایم بهتر است ٬ زنده بداری ٬. و هر گاه مرگ برایم بهتر بود ٬ بمیرانم

 مناجات حضرت فاطمه (س)

انديشيدن ، آدمی را به نيکويي وا می دارد. امام صادق (ع)

اخلاق نيکو از خوشبختی هاست. حضرت محمد (ص)

خوشبينی موجب آرامش روح وتندرستی جسم است. حضرت علی (ع)

سعادتمند کسی است که در هجوم و مقابله با مصائب خود را نبازد پاسکال

سعادت آرامش خاطر است . پاسکال

خوشبختی به خود ما بستگی دارد. ارسطو

خوشبختی ، يعنی هماهنگی با حوادث روزگار . فلوبر

خوشبختی، فقط یک تعریف دارد، باور داشتن خوشبختی. ریشینیو

خوشبختی وظيفه نيست ولی نتيجه انجام وظيفه است. ارنست ناروت

سعادت جامعه به مراتب مهمتر از سعادت فرد است. افلاطون

يکی از راه های خوشبختی اين است که نسبت به کوچک ترين نعمت ها شاکر باشيم. هرشل

کسی که از هيچ چيز کوچکی خوشحال نمی شود ، هيچگاه خوشبخت نخواهد شد. اپيکور

خوشبخت کسی است که خداوند دلی پر احساس به او ارزانی کرده باشد. ويکتور هوگو

تفکر در عاقبت کار رستگاری است. ارسطو

بهترين خوشبختی ها ، ياری به ديگران است. آلبرت هوبار

خوشبختی را بايد درفراغت خاطرو انديشه های هوشمندانه جستجو کرد. ديويد جی مايزر

سعادت حقیقی را در عشق جستجو کنید. تاگور

راز سعادت در اين است که کاری را که به تو واگذار شده دوست بداری . الدوس هاکسلی

وای بر تو اگر بگوئی که خوشبختی من مرده است.آندره ژيد

سعادتمند کسی است که در هجوم ومقابله با مصائب خودرا نبازد پاسکال

سعادت ديگران ، بخشی مهم از خوشبختی ماست. رنان

عظمت نصیب کسانی می شود که دراشتیاق رسیدن به هدف های عالی می سوزند. هیل

چه خوشبختی از انجام وظيفه بالاتر است و چه سرگرمی از کاربهتر - کارمن سيلو

آرامش و اطمینان، بهترین موفقیت است. اوستن

موفقيت به سراغ شما نمی آيد، شما به سراغ آن میرويد. ماروکالينز

صبر و اميد دو عامل موفقيتند. الکساندر دوما

من از اشتباه ، بيش از موفقيت درس آموختم. همفری ديوی

انسان موفق لاقيد نيست وانسان لاقيد موفق نيست. ضرب المثل چينی

موفقيت برای اشخاص کم ظرفيت مقدمه گستاخی است. ضرب المثل ايتاليايی

پيشرفت و ترقی ثمره نظم وترتيب است. اگوست کنت

شما بايد اهداف درازمدت داشته باشيد تا از شکست های کوتاه مدت نرنجيد. نوبل

شکست خوردگان ديروز،فاتحان امروز را به وجود آورده اند ژيلبر سيرون

اگر باور داشته باشی می توانی ، حتما می توانی. ناپلئون هيل

بهتر است انسان کار صحیح انجام دهد تا کار را به روش صحیح انجام دهد. دراکر

وقتی هدفمان را ازدست می دهیم مجبور هستیم سعی خود راچندبرابرکنیم. تواین

شکست ها،پله های نردبان موفقيت است.کسی که از اولين شکست مايوس می شود لياقت توفيق ندارد حضرت علی (ع)منبع:
http://www.helalemiau.blogfa.com


افتاب خوبان ...

دوشنبه 20 مهر 1388 11:37 ق.ظ

زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت
بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم
یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت

رندان تشنه لب را آبی نمی‌دهد کس
گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت
در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کان جا
سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت

چشمت به غمزه ما را خون خورد و می‌پسندی
جانا روا نباشد خون ریز را حمایت
در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود
از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت

از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود
زنهار از این بیابان وین راه بی‌نهایت
ای آفتاب خوبان می‌جوشد اندرونم
یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت

آفتاب خوبان

این راه را نهایت صورت کجا توان بست
کش صد هزار منزل بیش است در بدایت
هر چند بردی آبم روی از درت نتابم
جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت

عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ
قرآن ز بر بخوانی در چارده روایتمنبع:
http://www.helalemiau.blogfa.com


 انتخابات شورای امدادگران هلال احمر اسلامشهر(برادران و خواهران) در روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۸۸ در سالن فجر آموزش و پرورش اسلامشهر ساعت ۱۵ برگزار می شود.

از علاقمندان برای عضویت و نامزدی برای شورای امدادگران دعوت می شود تا تاریخ ۳ اردیبهشت به آقای بهمنی مسئول واحد امداد و نجات هلال احمر اسلامشهر مراجعه نمایند.

شورای امدادگران برای خواهران و برادران به صورت مجزا تشکیل می شود.

بعد از تاریخ اعلام شده ثبت نام صورت نخواهد گرفت لذا کاندیداها تا تاریخ مقرر به واحد امداد و نجات مراجعه کنند.

ادامه مطالب را کلیک کنید.منبع:
http://helalejavan.iranblog.com


دکتر احمدی نژاد

دوشنبه 31 فروردین 1388 11:44 ق.ظ

 

مقدم ریاست محترم جمهوری دکتر احمدی نژاد و هیات محترم همراه به شهرستان اسلامشهر را گرامی می داریم

وعده ما پنجشنبه ۳ اردیبهشت ماه  شهرستان اسلامشهر 

 

 منبع:
http://helalejavan.iranblog.comهلال احمر ايران در جايگاه پنجم جهاني قرار دارد
معاون اول رئيس جمهوري گفت: جمعيت هلال احمر ايران در پنجمين جايگاه بين‌المللي قرار دارد و با توجه به سابقه ديرين در كمك رساني و امدادرساني جزو موفق‌ترين‌ها در دنياست.

پرويز داوودي امروز در آيين گشايش جبهه متحد صلح هلال احمر، افزود: كشور ما جزو كشورهاي حادثه خير دنياست و البته هلال احمر جمهوري اسلامي نيز در عرصه امداد رساني بسيار فعال است. بايد تلاش كنيم با توجه به ارزش‌هاي اسلامي و الهي بهتر عمل كنيم و از تجربياتي كه در داخل كشور به دست مي‌آوريم براي كمك به مردم دنيا استفاده كنيم.
مسعود خاتمي، رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي نيز در اين مراسم گفت: جمعيت هلال احمر 2 ميليون جوان داوطلب دارد كه با عملكرد خوب آنان در كمك و امداد رساني به مردم نيازمند، توانستيم جايزه فدارسيون جهاني هلال احمر را دريافت كنيم.
وي گفت: تلاش سازمان جوانان هلال احمر اين است كه براي غني سازي اوقات فراغت جوانان و افزايش مشاركت آنها در امور خيريه تشكل هاي دانش آموزي، دانشجويي و كارگري جوانان را نيز فعال كند.
وي ادامه داد: جبهه جهاني هبستگي براي صلح با الهام از تعاليم و مواضع اصولي اسلام كه رئيس جمهوري با توجه به آنها در سازمان ملل تشكيل اين نهاد را خبر داده بود، ايجاد مي‌شود و تلاش آن كمك به صلح و نوعدوستي به همه مردم جهان به خصوص محرومان و مستضعفان جهان است.
در ادامه اين مراسم يكي از جوانان داوطلب هلال احمر پيشنهاد داد كه روز 14 آبان كه روز تشكيل سازمان جوانان هلال احمر در 61 سال پيش است به نام روز مهروزي و عدالت ناميده شود.
وي همچنين پيشنهاد جوانان هلال احمر را مبني بر تصويب لايحه‌اي در مجلس كه به موجب آن جوانان فعال هلال احمر از مزاياي كاهش مدت خدمت سربازي و خدمت سربازي در محل سكونت برخوردار شوند را اعلام كرد.منبع:
http://helalejavan.iranblog.com


 

6 ميليون مسافر نوروزي به ايستگاههاي راهنمايي هلال احمر مراجعه کردند
رييس جمعيت هلال احمر کشور گفت: بيش از 16 ميليون مسافر نوروزي در تعطيلات نوروز 88 به ايستگاه هاي راهنمايي جمعيت هلال احمر در استان هناي مختلف کشور مراجعه کردند.

"مسعود خاتمي" روز شنبه در همايش تجليل از خادمين سفرهاي کشور در مرکز همايش هاي صدا و سيما گفت: بيش از 15 هزار داوطلب سازمان جوانان هلال احمر به همراه دو هزار نفر از کارکنان جمعيت هلال احمر در اين ايستگاه ها وظيفه راهنمايي گردشگران نوروزي را در 350 شهر کشور به عهده داشتند.
وي تصريح کرد: در همين ارتباط 500 جايگاه اقامه نماز در حاشيه ايستگاه هاي راهنمايي جمعيت جوانان هلال احمر با حضور 300 طلبه خواهر و بردار داوطلب جمعيت هلال احمر براي استفاده مسافران نوروزي بر پا شد.
خاتمي اظهار داشت: توزيع دو ميليون نسخه نقشه راههاي کشور، دو ميليون برشور، لوح و کتابچه راهنما از ديگر فعاليت هاي سازمان جوانان هلال احمر در ايام نوروز 88 بود.
رييس جمعيت هلال احمر کشور گفت: همچنين 655 پايگاه موقت و سيار سازمان امداد و نجات هلال احمر نيز در محورهاي ارتباطي کشور به گردشگران نوروزي خدمت رساني کردند.
خاتمي افزود: در اين پايگاهها 10 هزار و 584 پزشک، پرستار و امدادگر، بيش از چهار هزار و 300 ماموريت امدادي را در ايام تعطيلات نوروزي 88 انجام دادند.
وي خاطر نشان کرد: انجام 629 مورد عمليات نجات در تصادفات جاده اي، مداواي 67 هزار و 72 مصدوم و بيمار سرپايي و اسکان موقت 150 هزار و 865 مسافر از ديگر فعاليت هاي سازمان امداد و نجات جمعيت هلال احمر کشور در ايام نوروز 88 بود.


منبع:
http://helalejavan.iranblog.com


 

معاون امور جوانان هلال احمر اصفهان در گفت و گو با برنا:
نظم و هماهنگي مهمترين رکن سازمان جوانان هلال احمر

خانبازي گفت: نظم و هماهنگي، احساس مسوليت و سرعت واکنش از مهمترين وظايف جوانان در هلال احمر است.

حيدر خانبازي معاون امور جوانان سازمان هلال احمر در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي برنا با اشاره به نظم وهماهنگي به عنوان مهمترين رکن در سازمان جوانان اظهار داشت: نظم و هماهنگي، احساس مسوليت و سرعت واکنش مهمترين وظايف جوانان در سازمان هلال احمر است.
وي ادامه داد: جوانان در هفتمين گردهمايي کانون هاي دانشجويي سازمان جوانان از بهترين فرصت استفاده کرده و با تبادل نظر و افکار از تجربيات يک ديگر به خوبي استفاده کردند.
ضمن اينکه تمامي فعاليت هاي تعريف شده براي جوانان در سازمان هلال احمر با فرهنگ، آداب و رسوم و ارزش هاي جامعه مطابقت دارد.
معاون امور جوانان سازمان هلال احمر با بيان حضور همه جوانان در اين سازمان تصريح کرد: سازمان هلال احمر آماده پذيرش همه جوانان با هر سليقه دين و آداب و رسوم است.
سازمان انتظاراتي از جوانان دارد که اين انتظارات به صورت کامل تعريف شده و با فعاليت هاي بشر دوستانه مطابق است.منبع:
http://helalejavan.iranblog.com


 

يادداشتهاي كافي جزء ضروري يادگيري و مطالعه كار آمد در دانشگاه به شمار مي آيد.

به پيشنهاد هاي زير فكر كنيد و سيستم يادداشت برداري خود را بهبود بخشيد.

1- فعالانه به درس گوش دهيد, اگر ممكن است قبل از نوشتن فكر كنيد ولي مراقب باشيد از يادداشت برداري عقب نمانيد.

2- ذهن خود را نسبت به مطالبي كه با آن مخالفيد باز بگذاريد, اجازه ندهيد بحث كردن در يادداشت برداري شما مداخله كند.

3-  اگر پرسش مربوط به موضوع برايتان طرح شده, آن را بپرسيد.

 

4- از روش استاندارد يادداشت برداري _ شامل نقطه گذاريها, اختصارات, حاشيه ها و غيره استفاده كنيد و آن را در خود بپرورانيد.

 

5-  يادداشتهاي را در دفتري بزرگ نگهداري كنيد. تنها حُسن دفترچه هاي كوچك در آساني حمل آنهاست ولي براي هدف اصلي شما مناسب نيستند, دفتر بزرگ به شما امكان مي دهد حاشيه گذاري مناسي را رعايت كنيد.

 

6-     هر گاه از بخشي از صفحه به بخش ديگر همان صفحه مي رسيد, يك جاي خالي باقي بگذاريد تا در صورت لزوم در آينده آن را با مطالب تكميل شده پركنيد. هدف شما, يادداشت برداري مفيد است و نه صرفاً نگهداري اوراق!

 

7-     سعي نكنيد از تمام مطالب استاد يادداشت برداريد. اين كار در وهله اول غير ممكن و در وهله دوم غير ضروري است زيرا تمام مطالب از اهميت يكساني برخوردار نيستند. بيشتر وقت خود را صرف گوش دادن و يادداشت برداري از نكات مهم و اصلي كنيد. اگر شما با حداكثر سرعتتان يادداشت برداريد, شنونده خوبي نخواهيد بود. گر چه گاهي نوشتن از انديشيدن مهم تر است.

 

8-     در پي سر نخ هاي نكات مهم باشيد, يعني تكرار نكات تاكيدي, تغيير در آهنگ صدا, فهرست كردن نكات مهم و غيره.

 

9-     بسياري از اساتيد مي كوشند در خلال تدريس چند نكته اصلي و چندين نكته كم اهميت تر ارائه دهند. و بقيه سخنراني را به مطالب توضيحي و مثالها اختصاص دهند. سعي كنيد نكات اصلي را يادداشت كنيد و خود را در دام نكات كم اهميت تر كه ارتباطي اندك با يكديگر دارند, اسير نكنيد. اگر خوب گوش كنيد, به ارتباط ميان آنها پي خواهيد برد. در مورد مطالب كه استاد آنها را با اهميت تر تلقي مي كند, دقت نظر به خرج دهيد.

 

10)    يادداشتهاي اصلي خود را به صورت روشن و خوانا بنويسيد تا براي خودتان قابل خواندن باشد ولي هر كجا كه توانستيد از علايم اختصاري ابداعي خودتان استفاده كنيد. اين كار مستلزم دوباره نويسي يادداشتهايتان است تا در زمان بهتري بتوانيد آن را بخوانيد و بدان بينديشيد. همچنين پاكيزگي از جهاتي حُسن است ولي الزاماً يادگيري شما را افزايش نمي دهد.

 

11)    بدون ملاحظه هر آنچه را روي تخته سياه مي بينيد, در دفترتان بنويسيد. آيا تاكنون فكر كرده ايدكه نوشته هاي ناخواناي روي تخته ممكن است سر نخ يك سوال امتحاني باشد. شايد شما نتوانيد  تمام نوشته هاي روي تخته را با يادداشتهايتان از گفته هاي سخنراني تلفيق و يكدست سازيد. ولي اگر آنها را جداگانه بنوسيد چه بسا در آينده سرنخ مناسبي باشد. اگر هم چنين نشود, اشكالي ندارد. شما چيزي را از دست نداده ايد, در هر صورت شما در كلاس بوده ايد.

12)   در كلاس در رديفهاي جلوتر بنشينيد, زيرا آنجا حواستان كمتر پرت مي شود و شنيدن, ديدن و توجه به مطالب مهم ساده تر مي باشد.

 

13)  نكات و پيشنهاد هاي پيش گفته شده را با دقت عمل كنيد, اگر در اين مورد ابهامي داريد با مركز مشاوره دانشجويي تماس بگيريد.

مترجم:

خانم قيامي         كارشناس مركز مشاوره دانشگاه تهرانمنبع:
http://www.helalemiau.blogfa.com


غلبه بر غم غربت

دوشنبه 30 مهر 1386 08:30 ق.ظ

 

از ديرباز،شوق وآرزومندي براي رسيدن به نزديكان مضمون نوشته هاي نويسندگان وشعرا بوده است . اكثر ما به زادگاهمان يا محلي كه آن را خانه مي ناميم به شدت وابسته‌ايم .هرگاه نتوانيم براي كسب آرامش وامنيت درخانه خود حضور يابيم ، بسيار آزرده مي شويم .

وقتي شما خانه را به قصد حضور در دانشگاه ترك ميكنيد، چه بسا درجاتي از غم غربت ودلتنگي راحس كرده باشيد.برخي دانشجويان چنان غرق در هيجان دوستان وفعاليت‌هاي جديد مي‌شوند كه كاملا زندگي پيشين خود را از ياد مي‌برند.بعضي دانشجويان فقط در همان چند دقيقه اول هيجان زده هستند وسپس دلشان براي همه آن چيزهايي كه برايشان آشنا و صميمي بود تنگ مي‌شودودر آرزوي ديدار خانواده و دوستانشان به سر مي‌برند.عده‌اي ديگر ، از همان ابتداي ورود به محيط نا آشناي دانشگاه وشهر در وحشتند .آنها براي مدتي ،از چند روز تا يك ونيم سال تحصيلي ، غمگين اند و تا حدودي احساس بيچارگي مي‌كنند.اين مشكل براي دانشجوي خارجي يا غير بومي دشوارتر است ،دسته اخير دانشجويان برخلاف دانشجويان بومي از عوامل حمايتي محرومند ،عواملي نظير دوستان هم شهري كه با يك زبان و گويش وعلاقمندي مشترك با يكديگر سخن بگويند.ما به هر محيط جديدي پا بگذاريم ومجبور شويم نيازهايمان را به نحوي متفاوت با قبل وبا افرادي ديگر تأمين كنيم ،دچار غم غربت ودلتنگي مي‌شويم .هريك از ما براي تغيير وآموختن روش‌هاي مختلف كنار آمدن با محيط هاي جديد،آستانه تحمل خاصي داريم .غم غربت ،اصطلاحي كلي است كه اندوه ، غمگيني ،از دست دادن معنا ،ترس از تغيير،پيش بيني نوكيدي يا احساسات تنهايي را دربر مي‌گيرد.گاهي اگر دانشجو نتواند نيازهاي دوست داشتن وتعلق خود را با افراد جديد تأمين  كند.چه بسا دچار افسردگي جدي شود.درچنين شرايطي ،دانشجوي جديد(يا دانشجويي كه غم غربت دارد)درپي كمك هاي حرفه‌اي بر مي‌آيد تا از دغدغه‌ها و نگراني- هايش سخن بگويد.

غم غربت شفاي عاجلي ندارد،ولي هرگاه به شدت غمگين شويد،اگر با كسي حرف بزنيد،حتما حالتان بهتر مي‌شود اغلب  اوقات ،مشاوران مي‌توانند معناي تازه‌اي از خودمان و زندگي را به ما نشان دهند،آن ها ما را به حل مشكلات ودرك جديدمحيط ترغيب مي كنند .غم غربت ،اغلب روشي است براي گفتن اين كه ما از مواجهه با آينده مي ترسيم يا در كنا رآمدن با آن ترديد داريم.حرف زدن با دوستان جديد،درگير شدن دربرخي فعاليت‌ها ي تازه (تا زمان مأنوس شدن با آنها )يا حرف زدن با مشاور يا معلم مورد علاقه‌تا ن راهي است براي تخفيف ناگوارترين حزن‌ها .

q                              راهنمائيهاي براي غلبه بر غم غربت:

1-         بپذيريد كه به آن دچاريد.{بخش اعظم خاطرات شما و آنچه مي توانيد بدان تكيه كنيد، درخانه قبلي تان است}.غم غربت پاسخي طبيعي به اين احساس فقدان است.

2-         با خواهر وبرادر بزرگتان يا دوستي كه اوهم از خانه دور است،دراين باره صحبت كنيد قدرت زيادي لازم است تا اين واقعيت را بپذيريدكه چيزي شما را رنج مي دهد وبايدبا آن روياروشويد.

3-         چند وسيله آشنا و مانوس را از خانه تان به محل جديدبياوريد.چيزهايي مانند عكس ،گياهان ،حتي حيوانات خشك شده حس تداوم به فرد مي‌دهند وشوك حاصل از محيط جديد را نزد وي تسهيل مي كند.

4-                          با محيط جديد خود آشنا شويد.دراطراف قدم بزنيد.اگر بدانيد ساختمانها ،كلاسهاوخدمات دركجا مستفرند،بهتر مي‌توانيد برخود مسلط شويد.

5-         از ديگران بخواهيد شما را دركشف محيط تازه همراهي كنند.دوست يابي قدمي بزرگ درتخفيف غم غربت است .

6-         با اعضاي خانواده‌تان درتماس باشيد،اما تلفن‌هاي خودرا محدود كنيد. برايشان درباره فعاليت‌ها وتجربه‌هاي جديدتان بنويسيد. آنها را متوجه سازيد كه شما هم مايليد از حال وروزگار آنها مطلع باشيد.

7-         قراري را براي رفتن به خانه تنظيم ومقدمات آن را فراهم كنيد .اين روش از احتمال بازگشت ناگهاني شما به خانه مي‌كاهد و شما را روي هدفهاي محل اقامت جديدتان متمركز مي‌كند.

8-         آرزوها  و انتظارات (توقعات )خود را بررسي كنيد.همه ما دوست داريم مشهور ، خوش لباس ،سامان يافته و خوب سازگار يافته باشيم .خوب ،ولي نيستيم .شما با تنظيم يك هدف كمال‌گرايانه خود را به دردسر مي‌اندازيد.به اشتباهاتتان بخنديد.چرا كه مي‌خواهيد بياموزيد.

9-         درپي فرصت‌هاي جديد برآييد .همان اندازه كه ديدن مردم ،كلاسها ،ساختمانها و ديگر موارد محيط جديد وحشت انگيز بنظر مي‌رسند ،درعين حال فرصت آشنايي با مردمي را پيش مي‌آورند كه بين شما و آنها زمينه علايق مشتركي وجود دارد. دركلاس‌هايي كه براي شما جالبند ،ثبت نام كنيد وبه فعاليت‌هاي مورد علاقه‌تان سرگرم شويد،يا فعاليت تازه‌اي را امتحان كنيد.

10ـ كاري كنيد .منتظر نشويد تا غم غربت خود برطرف شود.مشكلات مدفون شده اغلب بعدها درچهره مشكلاتي مانند :سردرد،خستگي ،بيماري،يا كمبود انگيزه رخ  مي‌نمايانند.

 

زمين خوردن مهم نيست، مهم دوباره برخاستن است

 

مترجم :نسرين مصباحمنبع:
http://www.helalemiau.blogfa.com


آموزشی

دوشنبه 30 مهر 1386 08:26 ق.ظ

شنيدن و يادداشت برداري

با اين كه از دانشجويان انتظار مي‌رود با توانايي يا د داشت‌برداري خوب پا به دانشگاه گذارند اما هميشه اين طورنيست. دبيرستان اين توانايي را ايجاب نمي‌كند و بنابراين مهارتهاي خوب گوش دادن ويادداشت برداري آنها ضرورتا بايد بهتر گردد.

 سعي كنيد : شنونده فعال و مثبتي باشيد.

چگونه؟در رديف‌هاي اول بنشينيد، نه چيزي بخوانيد ونه صحبت كنيد. در طي 20 دقيقه دوم (يعني معمولا زماني كه توجه خودرا از دست مي‌دهيد)و تا آخرين دقايق، تا زمان ارائه خلاصه يا نتيجه‌گيري توجه ويژه خودرا حفظ كنيد.

 

سعي كنيد: يادگيرنده فعال و مثبتي باشيد.

چگونه؟ با علاقه به مطالب درسي با طرح پرسش‌هايي براي دريافت پاسخ در كلاس شركت جوييد.

شما مي‌توانيد اين كار را با انديشيدن دربارة موضوع درسي، و پيش‌قدم شدن در ارائه كنفرانس و از قبل خواني مطالب درسي انجام دهيد (اگر حفظ كردن مطالب براي شما دشوار است، مورد اخير به ويژه برايتان سودمند است.)

 

سعي كنيد: با توجه ويژه به مطالب اصلي، يادداشتهاي دقيق برداريد.

چرا؟ممكن است نكته اصلي آن جا باشد،اگرچنين است، آن را يادداشت كنيد

افزون بر آن، در پي نكات تأكيدي برآييد؛ يعني يافتن آن نكات از لا به لاي كلام استاد، زبان بدني يا آنچه در چهره و حركات دست وبدن او مشهود است ويا زماني كه استاد مطلبي را به دقت ازروي يادداشتهايش براي شما مي‌خواند .اگر فكر مي كنيد نكته اصلي را دريافت نكرده ايد، يادداشت‌هايتان را به همكلاس‌هايتان يا استاد نشان دهيد.

 

سعي كنيد: به هنگام يادداشت برداري بين مطالب كمي فضاي خالي بگذاريد.

چرا؟شما بايد براي نوشتن مطالب به زبان خودتان و افزودن آن به يادداشت‌هايتان به حد كافي جا داشته باشيد. اين روش به شما كمك مي‌كند تا با يكپارچه كردن مطالب فعلي با آنچه از قبل مي‌دانستيد، در سطحي ژرفتر مطلب را بياموزيد. همچنين گذاشتن فضاي اضافي در يادداشت‌هايتان، يافتن مطالب را به هنگام مطالعه برايتان آسانتر مي‌كند.

 

سعي كنيد: در خلال 24 ساعت براي هر كلاس 10 دقيقه يادداشتهاي خودرا مرور كنيد.

چرا؟زيرا در غير اينصورت شما 50 تا 80 درصد از مطالب را از دست مي‌دهيد.

 

سعي كنيد: يادداشت‌هاي خود را طوري تنظيم كنيد تا بتوانيد به طور مؤثري مطالعه كنيد.

چگونه ؟قسمت وسيعي از حاشيه سمت راست صفحه را خالي بگذاريد، اين جا جاي نوشتن پرسش‌هايي است كه به هنگام خواندن برايتان مطرح مي‌شود  پشت صفحه را خالي بگذاريد تا صفحه را به راحتي برگردانيد. يادداشت‌ها را بپوشانيد يا صفحه را به پشت برگردانيد و به پرسش‌هايي كه ضمن مطالعه طرح كرده‌ايد، پاسخ دهيد.

 

 

بهاره قيدر

كارشناس مركز مشاوره دانشگاه تهرانمنبع:
http://www.helalemiau.blogfa.com


(( تاريخچه تشكيل سازمانهاي هلال احمر و صليب سرخ  ))

نهضت جهاني هلال احمر وصيلب سرخ يك سازمان بين المللي ميباشد كه وظيفه كمك رساني به افرادآسيب ديده ازحوادث طبيعي وساخته دست بشررادرسطح جهان برعهده دارد . جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران بعنوان عضوابن سازمان درعرصه هاي داخلي وبين المللي فعاليتهاي چشمگيري در جهت ياري رساندن به حادثه ديدگان داشته است .

در سال 1241(1862ميلادي) يك تاجرسوييسي بنام هانري دونان , با الهام ازتعاليم حيات بخش مذاهب الهي (مسيحيت واسلام )وتحت تاثير صحنه هاي رقت بار جنگ سولفرينو در ايتاليا , اقدام به نوشتن كتاب كوچكي بنام خاطرات سولفرينو نمود.

هانري دونان اين كتاب راباپيشنهاد چندراه حل عملي به پايان مي برد, پيشنهاداتي انساندوستانه جهت كمك به آسيب ديدگان جنگ . اي كتاب ندايي بود براي پيدايش نهضت بين المللي صليب سرخ وهلال احمر كه ازكشورسوييس آغازشدودرسطح جهان گسترش يافت .يكي از نتايج مستقيم كتاب خاطرات سولفرينو تصويب قراردادهاي بين المللي ژنو راجع به كمك به مجروحين جنگ در همان سال بود كه براي اولين بار براهميت تاسيس جمعيت هاي امدادي جهت كمك به مجروحين جنگ دركليه كشورها تاكيد داشت. قراردادهاي بعدي در همين زمينه , سبب بنيانگذاري اين جمعيت ها كه سپس صليب سرخ ناميده شد. 

اما((خاطرات سولفرينو)) فقط شرح مصيبت نبود , دونان در اين كتا ب كوچك كه تاثيري بزرگ برجاي نهاد, به پيشنهاد چندراه عملي پرداخت تا با اجراي آنها , بار مصائب بردوش بشريت سبك تر گردد.پيشنهاد ا و,ايجاد تشكيلاتي داوطلبانه درسراسر كشورها بود , تشكيلاتي كه موظف گرددد رزمان جنگ , بدون درنظر گرفتن اولويت سياسي و عقيدتي و نژادي براي هر كدام از طرفهاي درگير باشد.

بذر پيشنهادي كه هانري دونان از طريق اين كتاب در اذهان جهانيان پاشيد سه سال بعد به بارنشست . درسال 1863اولين تشكيلات پيشنهادي دونان در ژنو  تاسيس شد.در اين سال كنفرانسي بين المللي با شركت 16 كشور در ژنو تشكيل شد . در اين كنفرانس , براي تجليل از هانري دونان به احترام كشور سوييس زادگاه او , علامت صليب سرخ روي زمينه سفيد را كه معكوس رنگهاي پرچم كشور سوييس بود بعنوان مشخصه نهضت صليب سرخ انتخاب كردند.

دونان اگرچه درسال 1895 ورشكست و دچارفقر و تهيدستي شد , اما درراه خدمات بشردوستانه اش از تلاش باز نايستاد . دونان در سال 1910 كمي قبل از مرگش به دريافت جايزه صلح مفتخر شد.

روز هشتم ماه مه را براي اولين بار, در سال 1984 -- به افتخار روزتولذ دونان -- روز جهاني صلح ناميدند. سالهاي چندي پس از مرگ دونان , سازمانها و تشكيلات صليب سرخ و هلال احمر درسرتاسر جهان گسترده شد , و هدف نهايي تمام اين تشكيلا ت, دستيابي به صلح پايدار و همبستگي ميان تمام افراد بشر در سطح جهان بوده و هست.

تعيين نام و علامت هلال احمر كه مخصوص تشكيلات داوطلبانه كشورهاي اسلامي مي باشد به سال 1876باز مي گردد.در اين سال كشور تركيه , علامت هلال سرخ رنگ روي زمينه سفيد را مه معكوس رنگهاي پرچم تركيه عثماني است , بعنوان أرم جمعيت خود انتخاب نمود . در پي ابن  انتخاب , جمعيت هاي كشورهاي اسلامي نيز أرم مزبور را بعنوان أرم جمعيت كشور خود برگزيدند.

اين علامت و نيز علامت شيروخورشيد كه توسط حكومت وقت در سال 1922 انتخاب شده بود . در سال 1929 از طرف كنفرانس ديپلماتيك كه در ژنو تشكيل شد , برسميت شناخته شدند. بعداز پيروزي انقلاب اسلامي ايران و تشكيل حكومت اسلامي به هلال احمر تغيير يافت .

چادردرماني جمعيت دهه 50

هواپيماي امداد ي جمعيت دهه 50

طبق اساسنامه و مقررات صليب سرخ و هلال احمر جهاني , جمعيت هاي ملي كشورها بايد ازمداخله در امور سياسي و نظاني و تبعيض هاي قومي و فرقهاي كاملاً بدور باشند. اين جمعيتها مي بايست براساس اصول هفتگانه صليب سرخ و هلال احمر كه در كنفرانس جهاني اين تشكيلات در سال 1349هجري شمسي به تصويب رسيده است عمل نمايد.اين اصول عبارتنداز:

1- خدمات بشردوستانه ,2-  خدمات داوطلبانه , 3- استقلال ,4-  بيغرضي , 5- بيطرفي ,6-  وحدت و7- جهان شمولي

 منبع:
http://www.helalemiau.blogfa.com


اهداف کانون

دوشنبه 27 آذر 1385 01:30 ق.ظ

کانون دانشجويي جمعيت هلال احمر نهادي دانشجويي است جهت تحقق اهداف سازمان جوانان جمعيت هلال احمر تشکيل شده است. و در اين راستا اهداف زير را دنبال مينمايد:

 • تربيت و آموزش دانشجويان بمنظور آماده ساحتن آنان در انجام خدمات امدادي و اجتماعي مورد نياز جامعه بويژه هنگام بروز حوادث طبيعي و غيرمترقبه
 • ايجاد حس تعاون و نيکوکاري بين جوانان دانشجوو کمک به وفاق و همدلي بين قشر دانشگاهي  با اقشار مختلف جامعه ، بويژه اقشار نيازمند و آسيب ديده و همکاري در امر گفتگوي تمدنها و فرهنگها
 • توسعه مشارکت دانشجويان در تصميم گيريها و فعاليتهاي مربوط به سازمان جوانان جمعيت هلال احمر
 • کمک به امر سلامت جامعه و دفاع از ارزشهاي الهي و انساني
 • شناسايي و معرفي مشکلات و نيازهاي اجتماعي دانشجويان بمنظور حمايت از دانشجويان آسيب پذير
 • کوشش در جهت تبيين و شناساندن وظايف و هدفهاي انساني جمعيت هلال احمر از طريق برنامه هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاهي

همکاري داوطلبانه در برنامه هاي خدمات بهداشتي ، درماني و فعاليتهاي فوق برنامه دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشکيمنبع:
http://www.helalemiau.blogfa.com


از نظر قران

پنجشنبه 4 خرداد 1385 05:03 ق.ظ

هرکس فردی را از

 مرگ نجات دهدمانندآن است که

 تمام مردم راحیات بخشیده

است                                                                                         سوره ی مبارکه مائده  آیه ۳۲                                                              منبع:
http://www.helalemiau.blogfa.com


شعار جمعیت هلال احمر ایران

پنجشنبه 4 خرداد 1385 04:40 ق.ظ

 

هر خانواده یک

 امداد گر  

به امید تحقق این هدفمنبع:
http://www.helalemiau.blogfa.com


 • تعداد صفحات :3
 • 1  
 • 2  
 • 3  

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :